VOIMAMIELI -hoito

-Irti kehon ja mielen lukoista-

Onko sinulla jotain, mitä haluaisit muuttaa omassa ajatusjärjestelmässäsi? Haluatko löytää
sisäisen äänesi ja muuttaa sitä enemmän itseäsi rakastavammaksi esim. ”Minä riitän, minä
osaan, minulla on oikeus”? Kaipaako sisäinen lapsesi hoivaa, rakkautta ja turvaa? Kaipaatko
elämääsi asioiden sujuvuutta ja enemmän flowta? Mitä asioita haluaisit tulevaisuuteesi?

Voimamieli -Irti kehon ja mielen lukoista -hoito on Terhi Karttusen mullistava innovaatio,
joka näytettiin ja kerrottiin hänelle omien henkioppaiden kautta. Hoidossa hieronnan ja
energeettisen käsittelyn yhteydessä tehdään asiakkaalle kevythypnoosi, eli
suggestiorentoutus. Suggestiorentoutus on kevyt hypnoottinen meditatiivinen tila, jossa
alitajuntaan istutetaan niitä asioita, joita asiakas on toivonut.

Ennen Voimamieli -Irti kehon ja mielen lukoista -hoitoa asiakkaan kanssa kartoitetaan, mitkä kohdat kehosta tuntuvat kaipaavan eniten huomiota. Missä kohtaa kehoa löytyy jännitys-, kipu- ja lukkotiloja. Asiakkaan kanssa käydään läpi hänen tämänhetkistä
elämäntilannettansa ja tunnetiloja. Tarvittaessa ja asiakkaan niin halutessa voidaan
tarkastella hänen elämäänsä myös laajemmin. Kartoituksen ja keskustelun jälkeen asiakasta autetaan löytämään, millaista muutosta kaipaa elämäänsä, mitä toivoisi elämäänsä. Näiden pohjalta laaditaan ne asiat, joita istutetaan alitajuntaan. Yhdessä asiakkaan kanssa vielä kuulostellaan, ovatko nämä ne asiat, joita hän toivoo.

Tämän jälkeen asiakas käy hierontapöydän päälle. Luodaan rentouttava tila. Asiakkaan
kehoa käsitellään erilaisten pehmeiden tekniikoiden avulla, kanavoidaan energiaa ja samalla
saatetaan asiakas kevyeen meditatiiviseen tilaan, jossa asiakkaalle istutetaan ne asiat
alitajuntaan, joita toivoo. Hoito äänitetään, jolloin asiakas saa hypnoosinauhotteen itselleen.

Tämän voi kuunnella myöhemmin uudelleen. Kevyt hypnoosi on yhdistettynä hierontaan ja
energian kanavointiin on hyvin tehokas tapa purkaa mielen ja kehon lukkotiloja.
Hinta sisältää alkukartoituksen, keskustelun, energeettisen hieronnan, kevyen hypnoosin ja
äänitteen.

Ensimmäiseen hoitoon varataan aikaa 120min. Hoitajana Terhi Karttunen.