TRE – Trauma Releasing Exercises

TRE (Trauma Releasing Exercises) on amerikkalaisen tohtori David Bercelin kehittämä menetelmä, jossa yksinkertaisilla venyttävillä liikkeillä aktivoidaan koko keho tärisemään. Tärinä purkaa kehon ja mielen jännitteitä, ennen kuin ne kroonistuvat stressiksi. TRE tuo meille omaa kehoamme takaisin.

TRE sopii kaikille normaalin psyykkisen ja fyysisen terveydentilan omaaville ihmisille, jotka haluavat tutustua kehollisuuden maailmaan. 

TRE on vaikuttava menetelmä, ja prosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä. TRE voi myös nostaa  hautautuneita mielikuvia, tunteita ja muistoja tietoisuuteen, joten vaikeitakin tuntemuksia saattaa prosessin kuluessa ilmetä. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana omaa prosessia ja eheytymistä. Toisilla TRE etenee ilman varsinaisia tunnekokemuksia ja tuottaa ainoastaan positiivisia mielikuvia alusta lähtien. Prosessin edetessä ja kehon vapautuessa vanhoista jännityksistä, monet kokevat kokonaisvaltaisen rentouden,  rauhan ja tyytyväisyyden lisääntyvän.